Pravidlá vrátenia peňazí a vrátenia tovaru

Posledná aktualizácia: 19. júla 2022

Ďakujeme za nákup vo Waspper spoločnosti

. Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky produkty, ktoré ste si u nás zakúpili.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto pravidiel vrátenia a vrátenia peňazí: Spoločnosť (v tejto zmluve ďalej len „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) označuje Waspper, s.r.o., Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves.

Tovar označuje položky ponúkané na predaj v rámci Služby.

Objednávky znamenajú Vašu požiadavku na nákup Tovaru u nás.

Služba sa vzťahuje na webovú stránku. Webová stránka odkazuje na Waspper, prístupný z www.waspper.com

Vami rozumiete jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo ju používa.

Vaše práva na zrušenie objednávky

Máte právo zrušiť svoju objednávku do 30 dní bez udania dôvodu.

Lehota na zrušenie Objednávky je 30 dní odo dňa, kedy ste prevzali Tovar alebo kedy vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevezme dodaný produkt.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na zrušenie, musíte nás o svojom rozhodnutí informovať prostredníctvom jasného vyhlásenia. O svojom rozhodnutí nás môžete informovať:

E-mailom: sales@waspper.com Na telefónnom čísle: +421 948 789 868

Peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa, keď dostaneme vrátený Tovar. Použijeme rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri objednávke, a za takéto vrátenie vám nebudú účtované žiadne poplatky.

Podmienky vrátenia tovaru

Aby bolo možné tovar vrátiť, uistite sa, že:

  • Tovar bol zakúpený za posledných 30 dní
  • Tovar je v originálnom obale

Nasledujúci tovar nie je možné vrátiť:

  • Dodávka Tovaru vyrobeného podľa vašich špecifikácií alebo jasne personalizovaného.
  • O dodávke Tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu nie je vhodné vrátiť, rýchlo sa kazí alebo po dátume spotreby.
  • Dodávka Tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a bol po dodaní rozbalený.
  • Dodávka Tovaru, ktorý je po dodaní podľa svojej povahy neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia odmietnuť vrátenie akéhokoľvek tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky vrátenia. Peniaze môžu byť vrátené iba za tovar s bežnou cenou. Bohužiaľ, tovar vo výpredaji nie je možné vrátiť. Toto vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať, ak to nepovoľujú platné zákony.

Vrátenie tovaru

Zodpovedáte za náklady a riziko spojené s vrátením Tovaru Nám. Tovar by ste mali zaslať na nasledujúcu adresu:

Duklianska 51
052 01 Spišská Nová Ves
Slovakia

Nemôžeme niesť zodpovednosť za poškodený alebo stratený tovar pri spätnej zásielke. Preto odporúčame poistenú a sledovateľnú poštovú službu. Nie sme schopní vrátiť peniaze bez skutočného prijatia Tovaru alebo dôkazu o prijatej vrátenej zásielke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich pravidiel vrátenia a vrátenia peňazí, kontaktujte nás:

E-mailom: sales@waspper.com

Na telefónnom čísle: +421 948 789 868